bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Blue Dream Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Blue Dream Palace - Остров Тасос, Лименария

Празници - Намаления и промоции

346лв
450лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

23 резервации наскоро
488лв
592лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1081лв
919лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
610лв
714лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1614лв
1451лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
432лв
536лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

23 резервации наскоро
366лв
470лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
259лв
363лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

25 резервации наскоро

Blue Dream Palace хотел се намира на остров Тасос, близо до прекрасния плаж Трипити на Лименария. Хотелът е известен с предлагания лукс, със заведенията за хранене и местата за развлечения. В хотел Blue Dream Palace можете да се насладите на съчетание между изискан лукс и автентично качество!

Местоположение на Blue Dream Palace, Остров Тасос

Хотел Blue Dream Palace е построен близо до плажа Трипити, в местност, потънала в зеленина. Гостите на хотела могат да се насладят на неповторимата панорамна гледка към плажа Трипити и Егейско море. Хотелът се намира на 40 км от столицата на остров Тасос, на 25 км от Алки, 20 км от пристанището, 35 км от Паралия Парадисос.

Адрес: Лименария, Greece

Удобства в Blue Dream Palace

Климатизация на помещенията за общо ползване
Многоезичен персонал
Ресторант
Собствен паркинг
Мини маркет
Стая за съхранение на багаж
Безжичен интернет във всички помещения на хотела (Wifi)
Internet Corner
Meeting Room
Биологична очистка

Стаи и настаняване в Blue Dream Palace

Хотелът е отворен от средата на април до средата на октомври.
Всички стаи в хотела имат изглед към морето. Стаите са просторни, елегантно обзаведени. Гостите на хотела могат да започнат деня си с традиционна гръцка закуска, сервирана на терасата на тяхната стая, с изглед към Егейско море или към големия басейн.
Хотел Blue Dream Palace е идеален за семейства с деца. Хотелът предлага семейни суити и стаи, детска площадка и басейн за деца.
Във всички помещения на хотела има безжичен интернет.
Хотелът предлага 24 часова рецепция, 24 часово обслужване на стаите, пране и гладене на дрехи, събуждане, шезлонги и чадъри до морето.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dream Palace

Гостите на хотела могат да се насладят на средиземноморска закуска. Сутрешният бюфет включва пресен хляб и тестени закуски, кисело мляко с мед, домашни конфитюри, зърнени храни, пресни плодове и натурални сокове, омлет и колбаси, и разнообразие от сирена. Те могат да се насладят се на сутрешното си кафе край басейна, с изглед към морето и плажа Трипити.

Ресторант Таласо се намира в основната сграда. Предлага средиземноморска и международна кухня, която включва местни специалитети с пресни морски дарове, традиционни гръцки ястия. Елегантната атмосфера и вкусната кухня в съчетание с панорамната гледка към морето правят престоя много приятен.
Гостите на хотела могат да ползват:
- Ресторант
- Таверна до плажа
- Бюфет в ресторанта
- Зала за приеми

Почивка и забавления в Blue Dream Palace

Хотелът има голям преливащ басейн, детски басейн, плажен бар и бар на басейна. На централния басейн, а също и на плажния бар има шезлонги и чадъри. На барът на плажа се сервират кафета, напитки, коктейли, вино и леки закуски. Големият басейн с шезлонги и чадъри е идеалното място да се отпуснете на слънце. Барът на басейна е отворен през целия ден.
Хотелът има и вътрешен отопляем басейн с джакузи. В близост до вътрешния басейн можете да се отпуснете и да релаксирате в сауната или в хамама. Опитните масажисти на хотела могат да ви помогнат да се отпуснете още повече.

Гръцка вечер, Италианска вечер, вечер с барбекю
Телевизор във фоайето
Лоби бар
Басейн - бар
Play Room
Хотел Blue Dream Palace предлага на своите гости:
- 2 детски площадки
- Тенис корт
- Игрище за Beach Volley
- Hamam
- Сауна
- Насрещно плуване

Плаж

Хотел Blue Dream Palace се намира близо до плажа Трипити на остров Тасос. Трипити е красив плаж, защитен естествено от скали и борови дървета, стигащи до синята морска вода. В Трипити близо до плажа се намира и прочутата „Трипа” („Дупка”). Тя представлява едно изключително красиво геоложко формирование от скали. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, плажни кърпи – срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

732лв
654лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
519лв
441лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
1504лв
1316лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
1255лв
1067лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1733лв
1560лв
1-7 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
2266лв
2093лв
1-7 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
13034лв
11079лв
03.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

34 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
16055лв
14100лв
03.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

34 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-12%
3142лв
2670лв
24.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
3887лв
3416лв
24.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-12%
1255лв
1067лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
1504лв
1316лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
1770лв
1541лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
1521лв
1293лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
5587лв
5103лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-9%
1521лв
1369лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
4840лв
4356лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-9%
1517лв
1386лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-9%
1304лв
1173лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
7981лв
7289лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-9%
6914лв
6222лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
5886лв
5137лв
20-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
4998лв
4248лв
20-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
854лв
793лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
605лв
545лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
692лв
623лв
20-28 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
976лв
907лв
20-28 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
3485лв
3233лв
24.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
2525лв
2273лв
24.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
16630лв
14616лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1009лв
933лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
13432лв
11417лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
761лв
685лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
599лв
525лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
492лв
419лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
4878лв
4147лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
5945лв
5214лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
3415лв
3073лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
4162лв
3820лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
1149лв
1034лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1398лв
1283лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
821лв
739лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
998лв
916лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
3132лв
2662лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3754лв
3284лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
1610лв
1406лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
1362лв
1157лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
3042лв
2738лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
3539лв
3235лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-9%
4120лв
3770лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
3498лв
3149лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1304лв
1173лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1517лв
1386лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
9577лв
8332лв
14-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
4120лв
3770лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1517лв
1321лв
14-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
8296лв
7052лв
14-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1304лв
1108лв
14-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
3498лв
3149лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
1264лв
1101лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
1086лв
923лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
4346лв
3694лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5198лв
4546лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-13%
1517лв
1386лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
1304лв
1173лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
4269лв
3815лв
01.05-05.06
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-11%
605лв
515лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
3027лв
2573лв
01.05-05.06
на човек

35 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
854лв
763лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
432лв
368лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
2-7 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-15%
1614лв
1451лв
2-7 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
610лв
545лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-11%
259лв
234лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
366лв
340лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
244лв
227лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
173лв
156лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
854лв
763лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
605лв
515лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
854лв
763лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-11%
605лв
515лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
605лв
545лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
854лв
793лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
3125лв
2769лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
2378лв
2022лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
887лв
786лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-11%
674лв
573лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
916лв
824лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1165лв
1073лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
3265лв
3001лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
985лв
886лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
2643лв
2379лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
1198лв
1099лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
3283лв
2791лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3993лв
3501лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2955лв
2512лв
21-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3594лв
3150лв
21-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
3567лв
3128лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-12%
2927лв
2488лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1951лв
1659лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2378лв
2085лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
2265лв
2039лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2798лв
2572лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
5761лв
5281лв
24.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2795лв
2565лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2973лв
2729лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
4800лв
4320лв
24.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
2298лв
2068лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2439лв
2195лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2688лв
2464лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2244лв
2020лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
4462лв
3792лв
28.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
5845лв
4968лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
5242лв
4573лв
28.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
6964лв
6087лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
4981лв
4346лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-13%
4234лв
3599лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
2876лв
2445лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
4830лв
4106лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
3409лв
2978лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
5701лв
4976лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
1949лв
1786лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
5587лв
5103лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-9%
3898лв
3409лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
4840лв
4356лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3259лв
2770лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
1630лв
1467лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2607лв
2347лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
3033лв
2773лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-9%
4840лв
4114лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5587лв
4861лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-13%
4323лв
3674лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
5043лв
4287лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5914лв
5157лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
5069лв
4420лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
8241лв
7191лв
7-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-13%
5997лв
5098лв
7-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
7063лв
6164лв
7-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
6997лв
5947лв
7-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3898лв
3409лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-13%
1521лв
1369лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-9%
5056лв
4187лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-17%
2173лв
1847лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4346лв
3477лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-20%
2528лв
2202лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
1521лв
1369лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
4840лв
4356лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
5587лв
5103лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
1770лв
1541лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
1521лв
1293лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
4120лв
3770лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
3498лв
3149лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3058лв
2599лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
3502лв
3044лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
4224лв
3684лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
3803лв
3232лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
4548лв
3978лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-13%
3602лв
3062лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7981лв
6944лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
6914лв
5877лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
7981лв
7289лв
29.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
6914лв
6222лв
29.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
5198лв
4546лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
5886лв
5386лв
29.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
4998лв
4498лв
29.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
4346лв
3694лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
3033лв
2773лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-9%
2607лв
2347лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
5587лв
5103лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
4840лв
4356лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
1521лв
1369лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
4788лв
4374лв
10-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-9%
4148лв
3733лв
10-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
4203лв
3836лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
3670лв
3303лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
4045лв
3697лв
14-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
3477лв
3129лв
14-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
5587лв
4861лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
506лв
440лв
15-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
435лв
369лв
15-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
7603лв
6631лв
15-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
5914лв
5157лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
6484лв
5511лв
15-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
5043лв
4287лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
3457лв
3111лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3990лв
3645лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
1770лв
1617лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
1521лв
1369лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
6758лв
5894лв
23-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
5764лв
4899лв
23-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
9366лв
7961лв
24.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
10982лв
9578лв
24.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
5043лв
4539лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
5914лв
5409лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
2274лв
1989лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
1901лв
1616лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1521лв
1369лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
3498лв
2799лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-20%
1521лв
1293лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3539лв
3083лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-13%
1770лв
1541лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
4120лв
3421лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-17%
3042лв
2586лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
1801лв
1531лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
2156лв
1886лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
3042лв
2738лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1521лв
1369лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
1304лв
1108лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3539лв
3235лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-9%
1770лв
1617лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
1517лв
1321лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
3042лв
2738лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
3539лв
3235лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
1716лв
1496лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
1468лв
1248лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-15%
758лв
693лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-9%
652лв
587лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2354лв
2055лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
435лв
391лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
1999лв
1699лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
3192лв
2777лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
506лв
462лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
2765лв
2351лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
492лв
443лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
599лв
550лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
399лв
366лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
994лв
894лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
328лв
295лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1242лв
1143лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
3142лв
2827лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3764лв
3449лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
6063лв
5531лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-9%
5316лв
4784лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2036лв
1853лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
1823лв
1640лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3590лв
3231лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
4301лв
3942лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
7953лв
7157лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
7953лв
7157лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
8664лв
7868лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
8664лв
7868лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
8311лв
7554лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
7564лв
6807лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
8947лв
8052лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
9746лв
8852лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-9%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Пълен пансион база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!